صفحه اصلی / مجموعه داری

مجموعه داری

صدور مجموعه داری و باستان شناسی

مراحل صدور مجوز مجموعه داری :
۱-    مراجعه به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری (معاونت میراث فرهنگی – امور موزه ها) و ارائه درخواست کتبی و دریافت فرم های مربوطه
۲-    بازدید کارشناسان از مجموعه و ارائه نظریه کارشناسی
۳-    تکمیل پرونده و انتقال آن به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری  کشور و صدور مجوز

 

مجموعه داری
مدارک موردنیاز جهت صدور مجوز مجموعه داری :
۴-    ۶ قطعه عکس رنگی ۳ ×۴
۵-    کپی کارت ملی به همراه اصل آن
۶-    کپی شناسنامه به همراه اصل آن
۷-    تصویر و اصل کارت پایان خدمت
۸-    لیست کامل اشیاء مجموعه به همراه تعداد و قدمت آن در قالب برنامهword  در فرمت B MITRA در قالب لوح فشرده
۱-    تصاویر کامل اشیاء در قالب لوح فشرده باکیفیت DPI  ۶۰۰